Dataansvarlig:

Slagelse Superbowlingcenter A/S
Bredegade 50-56
4200 Slagelse

CVR: 16990302
Telefon: +45 58 500 511
email: info@superbowl.dk
Kontaktperson: Susanne Hansen

Behandling af personoplysninger:

Når du foretager bestilling og køb af arrangementer, enten via telefon eller via vor hjemmeside www.superbowl.dk , afgiver du nogle personoplysninger, som behandles af os.

Vi skal derfor herved oplyse dig om følgende:

 1. Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

Se venligst ovenfor anførte informationer.

 1. Formålene og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Formålet med at behandle dine personoplysninger er, at opfylde aftalefor-holdet med dig, herunder gennemføre dit køb. Du vil altid modtage en bekræftelse via SMS eller mail, hvor vi specificerer den ydelse, som du har bestilt.

 1. Kategorier af personoplysninger

Vi behandler følgende oplysninger om dig:

 • navn
 • adresse
 • postnummer
 • by
 • telefonnummer
 • e-mail
 1. Modtagere eller kategorier af modtagere

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til andre, med mindre du selv udtrykkeligt giver tilsagn hertil, og vi indsamler ikke personoplysninger, uden at du selv har givet os disse oplysninger ved registrering, køb eller deltagelse i en undersøgelse m.v.

 1. Opbevaring af dine personoplysninger

Ifølge persondataloven skal dine personlige oplysninger opbevares sikkert og fortroligt. Vi gemmer dine personlige oplysninger på computere med begrænset adgang, som er placeret i kontrollerede faciliteter, og vores sikkerhedsforanstaltninger kontrolleres løbende for at afgøre, om vores brugeroplysninger håndteres forsvarligt, og under stadig hensyntagen til dine rettigheder som bruger.

 1. Sletning af oplysninger

Personoplysninger slettes eller anonymiseres løbende efterhånden som det formål, de blev indsamlet til, afsluttes. Såfremt der ikke har været ændringer eller bemærkninger til dine oplysninger indenfor 12 måneder, slettes dine data automatisk.

 1. Retten til at kræve personoplysninger berigtiget eller slettet

I det omfang, der behandles personoplysninger om dig, har du ifølge persondataloven ret til at få oplyst, hvilke personoplysninger, der kan henføres til dig. Såfremt det viser sig, at de oplysninger eller data, der behandles om dig, er urigtige eller vildledende, har du ret til at kræve disse berigtiget, slettet eller blokeret. Du kan til enhver tid gøre indsigelse mod, at oplysninger om dig gøres til genstand for behandling.

Såfremt du ønsker indsigt i, hvilke oplysninger, der kan henføres til dig, eller ønsker oplysninger slettet eller berigtiget, skal du rette henvendelse til

Slagelse Superbowlingcenter A/S
Bredegade 50-56
4200 Slagelse

CVR: 16990302
Telefon: +45 58 500 511
email: info@superbowl.dk
Kontaktperson: Susanne Hansen

Oplysningerne kan naturligvis tilbagekaldes af dig uden omkostninger.

 1. Klage til Datatilsynet

Du kan klage over behandlingen af oplysninger og data vedrørende dig. Klages indgives til Datatilsynet.
Du kan finde Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Åbningstider

Man-tors: 13.00 – 22.00
Fre-lør: 13.00 – 00.00
Søndage: 13.00 – 18.00
Helligdage: Følger dagen

Vi forbeholder os ret til at ændre
lukketiderne uden varsel afhængig
af antallet af gæster

Kontakt

Slagelse Super Bowlingcenter A/S
Bredegade 50 – 56
4200 Slagelse

+45 58 500 511

E-mail: info@superbowl.dk
CVR nr.: 16990302

Golfcenter

tilbyder 5 stk. full swing golfsimulatorer alle udstyret med de bedste baner fra hele verden f.eks. St. Andrews, The Old Course.

Spillehal

Moderne spillehal med aircondition. Gratis kaffe, te og vand til alle spillere.

Vi har 22 spillemaskiner med de nyeste spil.

Persondatapolitik hos SuperBowl